President 
Arne Harstad

   Sekretær 
Anders Torp

  Skattmester
Ove Bjarne Staurset
  Styremedlem
Øyvind Thoresen

 Styremedlem 
(Administrator for turopplegg)
Tore Løkkeberg

  Styremedlem 
Terje André Mangseth

 

 
 Styremedlem 
Torstein Haugen

   Styremedlem
(International Contact) 
Knut BjørnsenTeige