Stella Polaris MC

Stella Polaris Motorcycle Club ble startet for å samle frimurere som har felles interesse av motorsykkel.

Vi ønsker å fremme godt vennskap, samt vise i ord og gjerning at vi tilhører frimureriet. Vi er alle brødre fra forskjellige loger, men har ikke til hensikt på noen måte å representere Frimurerlogen.Vi ønsker ganske enkelt å dele vår glede med andre frimurere som liker å kjøre motorsykkel og ha det moro mens vi gjør det.

Det finnes flere frimureriske motorsykkelklubber i andre land, og vi har kontakt med disse. Vi håper at dette kan være noe for alle brødre som har interesse av motorsykkel. Kanskje vi også kan være til glede for andre på veien.