Stella Polaris MC Norway – hvem er vi og hva gjør vi?

 

Som de fleste MC – klubber legger vi om sommeren hovedvekt på det sosiale samværet basert på MC – turer og MC – treff.
Men i tillegg har vi noe som heter ”Omtanken”.

«Omtanken» har følgende formål, ordrett fra våre Vedtekter:

 

 • Å bidra på beste måte til trafikkskadde barns velferd, samt bidra til trafikkopplæring blant barn og unge.

 

Det er slik at hvert medlem er pålagt å sette inn på konto – ca. det en tank med bensin koster – en gang pr. år.
Beløpets størrelse er fra minimumsbeløpet kr. 200,- og oppover – etter eget valg.

Det er klubbens årsmøte på våren som bestemmer hvem som skal få tildelt hele eller deler av det som er innbetalt til «Omtanken».

Pengene deles ut hvert år for foregående år til MC–klubber eller andre som har søkt om bidrag og har kunnet dokumentere at de oppfyller ovennevnte krav.

 

Frem til og med 2017 har «Omtanken» bidratt med kr. 314.800,- til følgende formål:

 • Punkt 1.: Trafikkskadde barns velferd.
 • Punkt 2.: Trafikkopplæring blant barn og unge.

 

Punkt 1.

 • Pengene kan ha blitt overført som bidrag til ettervern av barn/unge som er skadet i trafikken ved:
 • Oppsøkende virksomhet.
 • Besøk på sykehus, institusjoner mm.
 • Tatt med barn på turer, på kino eller andre relaterte opplegg.
 • Gitt dem gaver.
 • Ved bidrag til proteser.
 • Oppfølging – og kjøring til treningssentre.

 

Punkt 2.

 • Pengene kan ha blitt overført som bidrag til:
 • Forebyggende tiltak i form av forskjellig – og variert trafikkopplæring på bane, i terreng og i trafikk – samt praktisk håndtering av det samme.
 • Tilskudd til kjøp av egnede kjøretøy som MC – er, elektriske eller bensindrevne.
 • Tilskudd til tilleggsutstyr på 4 hjuls MC – er slik at voksne som sitter ved siden av handicappede barn som kjører på bane kan overta styringen hvis det går for fort.
 • Tilskudd til hjelmer, sikkerhets og kjøreutstyr.

 

Dersom De mener at Deres bedrift, klubb, institusjon eller annet, kan bidra positivt på ett eller flere av ovennevnte områder kan De søke om tildeling.

Søknad om tildeling sendes:

Stella Polaris MC–Club Norway v/Terje Pedersen, Lørenveien 44 C, 0585 Oslo.

 

For ordens skyld opplyses at de som har fått godkjent tildeling, i ettertid må forevise dokumentasjon og bilag, på hva pengene er brukt til.

 

 

Overrekkelse av Omtanken på Kr 20.000,- til Jotunheimen Motorkross Klubb - for barn og unge

 

Med vennlig hilsen
STELLA POLARIS MC NORWAY.                         e – post:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Arne Harstad.
President.