• Hvordan kan jeg bli medlem?

  Du kan registrer deg på søknadskjemaet, eller send en mail via kontaktsiden. 

 

 •  Kan alle bli medlem?

  Foreløpig er det kun Brødre av den Norske Frimurerorden som kan opptas som medlemmer i Stella Polaris MC. Men man behøver ikke kjøre MC for å bli medlem. Alle som har interesse for MC er hjertelig og broderlig velkomne. 

 

 •  Kan jeg bli Styremedlem?

  President og Skattmester velges separat på Årsmøtet - vekselvis hvert annet år.  Minste antall medlemmer i styret er 5.


 • Hva koster det å melde seg inn?

  Innmelding er kr. 250.00, årskontingenten er for tiden kr. 350.00, pluss innbetaling til «Omtanken» som er det vi deler ut hvert år og er en innbetaling som skal tilsvare en tank bensin dog minimum kr. 200.00.