•  

  Kan alle bli medlem?
  Foreløpig er det kun Brødre av den Norske Frimurerorden som kan opptas som medlemmer i Stella Polaris MC. Men man behøver ikke kjøre MC for å bli medlem. Alle som har interesse for MC er hjertelig og broderlig velkomne. 

 

 •  

  Kan jeg bli Styremedlem?
  President og opptil 6 styremedlemmer velges for 2 år av gangen. 
  Det velges minst 2 styremedlemmer hvert annet år.